Vår förening

Vad händer i föreningen?

För en ideell förening är alltid kapital ett problem, så även för oss. För att utvecklas sökte vi olika möjligheter att hitta kapital. Vi fick även då en vink om att EU-bidrag, via Leader Linné för Landsbygdsutveckling, skulle kunna vara ett förslag där vår verksamhet skulle kunna passa in. Efter långa diskussioner om vår verksamhet tidigare och våra framtidsidéer kom vi fram till att en anskökan kunde lämnas in. Vår ansökan blev uppdelad på 12 olika projekt som skulle kunna ge oss en fantastisk framtidsutveckling för verksamheten. Efter en tidsdiskussioner och förändringar fick vi positivt resultat i april 2012. Ett stort tack till Leader Linné! Vill du veta mer om Leader Linné, klicka här.

Vad innebär detta?

12 delprojekt som tillsammans värderas till 575.000 kr om allt kan utnyttjas från EU. Till detta skall föreningen bidraga med ett eget arbete med ca. 2.000 timmar, värderat till 375.00 kr och detta skall genomföras under 2012, 2013 och en del av 2014.

Vilken fullträff!

Vad innehåller då dessa projekt? En besninstation från 50-talet ska uppföras, ett 50-talsfik skall inredas, lekplats för de yngre har nu uppförts, likaså har hela taket i stora hallen isolerats och ny modern belysning installerats, både i tak ich för utställningsobjekt. Vägvisning till oss ska tas fram informationsutrustning inhandlas mm. Vidare skall yttre montrar för större visningsobjekt byggas och en strövstig med grillplats tas fram. Detta är en milstolpe i föreningen och bygden med nya möjligeheter för framtiden!

Framtida önskningar

Utökning av lokalen för att erhålla större yta för exponering av 50-60-talsmiljöer och utställningsföremål skulle ge oss ännu större turistintresse, inte minst från bussbolag.

//Styrelsen


Kontakta oss!

För mer info och bokningar kontakta Roland på tel. 070-543 16 14 eller e-post: info@torpabystuga.se

X