Styrelsen 2016-17

Ordförande, Roy Johansson

Vice ordförande, Stefan Jaredsson

Kassör, Ralph Svensson

Ledamot, Fredrik Karlsson

Ledamot, Johanna Jaredsson

Ledamot, Pierre Larsson

Ledamot, Rolanad Wickman

Suppleant, Jonas Nilsson

Suppleant, Maggan Jaredsson

 

Revisor, Gösta Karlsson

Revisor, Gun Maj Karlsson

Valberedning, Jan Göransson och Mats Karlsson