Styrelsen 2024

 

Ordförande         Roy Johansson

Vice ordförande  Stefan Jaredsson

Kassör      Ralph Svensson

Ledamot   Fredrik Karlsson

Ledamot   Johanna Jaredsson

Ledamot    Bengt Johansson

Ledamot    Rolanad Wickman

Suppleant  Daniel Oschmann

Suppleant   Arvid Karlsson

 

 

 

 

 


X