Det började med en Reo...

Det började våren 1986 med att ett par veteranbilsentusiaster i Torpa presenterade ett förslag som som skulle stärka sammanhållningen bland de drygt 400 invånarna i byn.

Förslaget - guidade bussturer - mottogs positivt och man fann en Reo från 1930 som stått stilla sedan 1939 i ett ladugård. Bussen renoverades och besiktigades med blankt papper efter flera månaders hårt arbete. Nitton personer tog sedan busskort samtidigt och veckoscheman gjordes. Sedan var aktiviteten i full gång och många är de som sedan dess tagit ett steg tillbaka till 30-talet.
 


Bystugan

Bystugan uppfördes av idéella krafter bestående av fem arbetslag, varav ett pensionärslag. Här finns idag samlingssal, kök, konferensrum, pub och frisör. De guidade bussturerna som gjordes, utgick härifrån för att sedan köras runt i sägenbygden kring Torpa. Dessa avslutades sedan med kaffebord eller middag.


Visioner

Föreningens vision är att vi skall arbeta för att verksamheten fullföljs och utvecklas positivt för bygden samt att uppsatta mål fullföljs. Vi satsar nu även på vårt museum där mycket kommer att ske de närmaste åren.


X